Jak zostać przedsiębiorcą w czasach pandemii?

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik
Rejestracja zakończona 20.11.2020 12:00
zakończona

Opis wydarzenia
Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. Misją LCB Sp. z o.o. jest stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność istniejących przedsiębiorstw.
Głównym celem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw. Przedmiotem działania Spółki jest działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza na rzecz samorządu terytorialnego, a także inna działalność ważna dla rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami w umowie Spółki wypracowany zysk jest w całości przeznaczony na cele statutowe.

Prowadząca: Anna Dziamska Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
20.11.2020 12:00
Zakończenie:
20.11.2020 13:00

Leszno, wydarzenie on-line

Strona rejestracji:
https://jak-zostac-przedsiebiorca-tp2020-p-i.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Miasto Leszno

64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15

biznes@leszno.pl

65 529 54 02

pl